Chiropractie is een volwassenen van aanvullende geneeskunde. Wereldwijd is chiropractie inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste gezondheidsdisciplines na medici en tandartsen. In veel landen, zoals in Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Engeland heeft chiropractie een officieel erkende en beschermde status. In Nederland valt chiropractie vooralsnog onder de alternatieve geneeswijzen, aangezien we geen studietraject in Nederland hebben. Het opleidingsniveau en de kwaliteitseisen die aan chiropractoren worden gesteld zijn echter vergelijkbaar met reguliere gezondheidsdisciplines in Nederland.

Chiropractie is als qua organisatie, vakinhoudelijke ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing continue in ontwikkeling. Onze behandelmethodes krijgen in toenemende mate een wetenschappelijke fundament en de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) streeft naar een volwaardige positie en integratie van ons beroep in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast controleert het kwaliteitsorgaan “Stichting Chiropractie Nederland” (SCN) de kwaliteitscriteria waaraan elke chiropractor moet voldoen. U bent dus in vertrouwde handen.