Uw chiropractoren bij Chiropractie Zutphen zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie) en het kwaliteitsorgaan SCN (Stichting Chiropractie Nederland). Dit verzekert u van kwalitatief goede zorg en dat uw behandeling (grotendeels) wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar in het aanvullend pakket.

De NCA (www.nca.nl) is de beroepsorganisatie die de kwaliteit van ons vak voorop heeft staan. Alleen chiropractoren die een 5-jarige universitaire studie hebben gedaan kunnen lid worden. Daarnaast heeft elk NCA-lid bij de vereniging een post-graduate programma gevolgd en dit succesvol afgerond met een praktische en theoretisch examen.

De SCN (www.stichtingchiropractie.nl) is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan die controleert of elke chiropractor voldoet aan de jaarlijkse na- en bijscholingscriteria. Tevens voert een afvaardiging van de SCN periodiek praktijkvisitaties uit.