Migraine

Hevige hoofdpijn
Migraine is een hele heftige vorm van hoofdpijn. De pijn zit vaak aan één kant van het hoofd en wordt soms vergezeld van duizeligheid en misselijkheid. Tijdens een aanval, die enkele uren tot een paar dagen kan aanhouden, kan de patiënt licht en geluiden vaak moeilijk verdragen. Bij ‘klassieke’ migraine is sprake van een ‘aura’, de aanval wordt aangekondigd bijvoorbeeld door het zien van lichtflitsen of vlekken of tintelingen en krachtverlies in een deel van het lichaam.

De oorzaak
De exacte oorzaak van migraine is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat de bloedvaten en de bijhorende zenuwen in het hoofd een rol spelen. Ook is de signaaloverdracht tussen zenuwen door chemische stofjes (neurotransmitters) verstoord. Soms kunnen omgevingsprikkels een migraine aanval opwekken, evenals sommige voedingsstoffen (alcohol, suikervervangers, sterke kazen). Daarnaast is aangetoond dat verhoogde spierspanning in de nek en wervelblokkades tot hoofdpijn en migraine kunnen leiden.

Minder vaak en minder heftig door chiropractie
En dat is waar wij kunnen helpen. Door het behandelen van de nek vermindert de spierspanning en het overmatig prikkelen van het zenuwstelsel. Daarnaast geven we adviezen ten aanzien van uw voeding en levensstijl. Helaas is chiropractie niet altijd de oplossing voor migraine, maar de frequentie en intensiteit van de klachten kan vaak aanzienlijk afnemen.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN